Política de proximitat

La venda de proximitat és la venda de productes agroalimentaris, procedents de la terra o de la ramaderia o bé com a resultat d’un procés d’elaboració o de transformació que els productors o les agrupacions de productors agraris fan en favor del consumidor o consumidora final, directament o mitjançant la intervenció d’una persona intermediària.

La venda de proximitat s’identifica amb un logotip, que indica:

  • El decret que regula aquest tipus de venda
  • El nom de la Generalitat de Catalunya
  • La modalitat de venda: directa o en circuit curt

El Decret 24/2013, de 8 de gener, regula l’acreditació de la venda de proximitat de productes agroalimentaris.

Més informació:

https://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/alimentacio/segells-qualitat-diferenciada/venda-proximitat/dar_concepte/

Informació relacionada:

• DECRET 24/2013, de 8 de gener, (enllaç al decret)
sobre l’acreditació de la venda de proximitat de productes agroalimentaris. (DOGC núm. 6290 – 10/01/2013)